BLOG

FLOWERS WITHIN FLOWRES

שדות אין סופיים של פרחים אדמדמים…
התחושה היא כאלו הגענו לגן עדן.  
הילדים גם הם נשבים בקסם.   
מתקרבים לעלי כותרת מתבוננים ובוחנים.
מושלם !
השילוב הזה :  של פרחי הצמחים    
                        עם הפרחים האנושיים .
          המיזוג הזה :  של אדמומיות עלי הכותרת.  
                                          עם אדמומיות המתוקה של הלחיים.