BLOG

הפתעה לסבתא

הסט הזה אכן היה מאתגר !
 
מניין (!) ילדים מכמה משפחות.
התחלתי עם הקבוצתית שנצא עם משהו לפחות.
אך נוכחתי לגלות שזו היתה טעות.
הנכדים ממש לא איבדו את הסבלנות.
הם היו ממושמעים והעלו חיוך על הפה.
הם שיתפו פעולה באופן מלא !
 
והכי כיף ! 
  לשמוע שהתמונה הוגדלה והודפסה בגודל 100*100
ותלויה מאחורי הספה בסלון הסבתא.