BLOG

I AM 1, TIME TO PARTY!!

אספר לכם קצת מאחורי הקלעים:

נכון זה נראה שהילד קפץ לתוך הקצפת?!

אז זהו, שלא!

בעצם הוא הסתכל על העוגה בהססנות.

 הרים מבט לאמא בעיניים מתחננות

והאמא לעומתו קוראת: קדימה הסתער!

אך מאומה… הידיים נותרו קפוצות .

משלא היתה ברירה, תחבנו את ידיו אל תוך העוגה.

ואז… המגרש היה שלו, התחילה החגיגה!