BLOG

מלאכיות בלבן

…אוירה שמיימית היתה בחדר

.צמד אחיות מתוקות וחייכניות
אנרגטיות ככלל אך כאן הן שלוות.
איזה חמוד! פולטת האחות הקטנה
.ששש…הוא ישן! לוחשת הגדולה
.וכך חרש חרש הם מחזיקות ומלטפות
.מביטות שוב ושוב, ומתרגשות
“בפלא הזה שנקרא
“הנסיך הקטן”