BLOG

האוטו שלנו גדול וורוד

“חלאקה הוא תירוץ מושלם לתמונות משפחתיות”
 
נכון ! אך יש ילדים שהם עצמם בסיבה
כשהם שם הם נותנים את “השואו”, הם גונבים את ההצגה
לא נרתעים מהמצלמה 
מתנהגים כדרכם , ומשתובבים בטבעיות
  תוך שהם מפזרים חיוכים לכל עבר
 
…וכשאחד כזה נמצא בסביבה 
לא צריך תירוצים !!!