BLACK & WHITE

לצלם משפחה גדולה זה אתגר 

אך לעיתים גם משפחה קטנה וצעירה יכולה להפוך  ממש למלאכה 
ככה זה כשמדובר בעקיבא 
ילד חמוד ואנרגטי שמכתיב לכולם את סדר היום 
וכשהוא מונף אלעל אני מבינה שבא הרגע
המצלמה מתקתקת ואופפפה.. יצא מדויק !!!
השנייה הזאת שעקיבא כמעט ונוחת לזרועותיו הבטוחות של אבא
וכשאני מביטה מקרוב אני נתפסת דווקא לעיניים 
האהבה שזרמה שם ..סיפרה הכל