BLOG

מתנה מושלמת

!!  כשפגשתי את המשפחה האנרגטית הזו 

ידעתי שאני חייבת להביא פה משהו אחר… 
משפחה מאוד מאוחדת ומלוכדת 
ומאידך-כל זוג וכל ילד הוא מיוחד ובעל אופי
קיצור-כל אחד צריך לקבל את הביטוי 
ואז …הברקתי !
העמדתי אותם משפחה משפחה – כלומר הפרדתי אותם
אבל החיבור עמד באויר..וזו התוצאה!
תמונה מושלמת -מיוחדת -ומעניינת