BLOG

אין כמו הפתעות!!

אין על הפתעות 

אבל פה זה כבר ממש ממש הפתעה 
אתאר בקצרה …
אמא חרוצה אם ל9 ילדים בע”ה
יצאה לחופש מגיע לה ! לא?
האבא רצה להגשים לה חלום
רצה להקפיץ לה את החופש לשיאים אחרים
 
תמונה משפחתית  !
 
הוא ידע שזה מאתגר … תשעה ! קטנטנים בלי אמא .
פה נכנסתי לתמונה 🙂
מסדרת ,מצחיקה ,משדלת לחיוכים ותוך כדי מקליקה ושוב ..  
גם האבא לא מרפה הוא רץ ,קופץ, מיישר את היד של ה”סנדביץ'”,
מבקש את הצ’ומי של הקטנה  מפזר הבטחות ל”גדולים”
 ו… הצלחתי !
הצלחתי לתפוס “רגע אחד” שכולם היישירו מבט וחייכו 
לעשות נחת לאמא
באותו ערב נשלחה דוגמית 
את הטלפון קיבלתי יומיים אחרי 
“אני לא מתאוששת” 

אין כמו לראות אותם על הקיר